AFAKTOR-FAKTORING FINANSIRANJE

 
11000 BEOGRAD
KRALJA PETRA 45

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO BEOGRAD

(011) 6555-438
TELEFON
(011) 6555-440
TELEFON
(011) 6555-441
TELEFON
(011) 6555-148
TELEFAKS

E-mail:

PIB:
105333227
Matični broj:
20360526
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: