AGENCIJA ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE

 
11000 BEOGRAD
MASARIKOVA 5/XV


(011) 3061-489
TELEFON
(011) 3061-358
TELEFON
(011) 3061-352
GRUPA ZA LICENCIRANJE
(011) 3061-552
TELEFAKS


PIB:
Matični broj:
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: