AGRIS

 
22320 INĐIJA
RUMSKI PUT BB PFAH 48

DOO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I TRGOVINU
SELEKCIJA HIBRIDA KUKURUZA, PROIZVODNJA I PROMET SEMENA RATARSKIH KULTURA

(022) 551-155
TELEFON/TELEFAKS
063 396-168
MOBILNI TELEFON
064 4040-361
MOBILNI TELEFON

E-mail:
Sajt:

PIB:
100699119
Matični broj:
08748748
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: