AGROSTEP

 
21212 STEPANOVIĆEVO
NJEGOŠEVA 26

PREDUZEĆE ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO
MEŠAONA STOČNE HRANE

(021) 717-058
TELEFON
(021) 717-059
TELEFON
(021) 717-358
TELEFON/TELEFAKS


PIB:
101698911
Matični broj:
08234680
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: