AIK BANKA

AIK BANKA

 
34000 KRAGUJEVAC
TRG VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA 3

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, EKSPOZITURA KRAGUJEVAC

(034) 503-602
TELEFON
(034) 503-610
TELEFON
(034) 503-600
TELEFON
(034) 337-290
TELEFAKS


PIB:
100618836
Matični broj:
06876366
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: