ALPHA GROUP

 
11070 BEOGRAD
STUDENTSKA 1

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU ELEKTRONSKIM SISTEMIMA DOO

(011) 2673-994
TELEFON
(011) 2673-855
TELEFON/TELEFAKS


PIB:
100826039
Matični broj:
17403915
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: