APOTEKA BEOGRAD

APOTEKA BEOGRAD

 
11000 BEOGRAD
BOJANSKA 16/IV

APOTEKARSKA USTANOVA BEOGRAD

(011) 6452-648
TELEFON
(011) 6456-448
TELEFON
(011) 6436-320
TELEFON
(011) 7440-030
TELEFAKS
(011) 2435-008
CENTAR ZA INFORMACIJE O LEKOVIMA
(011) 3087-310
GALENSKA LABORATORIJA LIPOV LAD, BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 298-A
(011) 2415-440
TELEFON
(011) 2851-481
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE I KONTROLU, BAČVANSKA BB


PIB:
100000580
Matični broj:
07019084
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: