AUDIOVOX

AUDIOVOX

 
21000 NOVI SAD
MASARIKOVA 18

PREDUZEĆE ZA IZRADU I PROMET ORTOPEDSKIH POMAGALA DOO BEOGRAD, PREDSTAVNIŠTVO NOVI SAD
DISTRIBUCIJA SLUŠNIH APARATA OTICON, AUDIOLOŠKE OPREME INTERACOUSTIC, TRAHEOSTOMATSKIH KANILA FAHL, IMPLANT SISTEMA OTICON MEDICAL I POMOĆNIH SLUŠNIH UREĐAJA PHONICEAR

(021) 459-494
TELEFON/TELEFAKS


PIB:
100120227
Matični broj:
17250604
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: