AUDIOVOX

AUDIOVOX

 
32000 ČAČAK
KRALJA PETRA I 30

PREDUZEĆE ZA IZRADU I PROMET ORTOPEDSKIH POMAGALA DOO BEOGRAD, PREDSTAVNIŠTVO ČAČAK
DISTRIBUCIJA SLUŠNIH APARATA OTICON, AUDIOLOŠKE OPREME INTERACOUSTIC, TRAHEOSTOMATSKIH KANILA FAHL, IMPLANT SISTEMA OTICON MEDICAL I POMOĆNIH SLUŠNIH UREĐAJA PHONICEAR

(032) 347-885
TELEFON


PIB:
100120227
Matični broj:
17250604
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: