AUDIOVOX

AUDIOVOX

 
15000 ŠABAC
VOJVODE MIŠIĆA 20

PREDUZEĆE ZA IZRADU I PROMET ORTOPEDSKIH POMAGALA DOO BEOGRAD, PREDSTAVNIŠTVO ŠABAC
DISTRIBUCIJA SLUŠNIH APARATA OTICON, AUDIOLOŠKE OPREME INTERACOUSTIC, TRAHEOSTOMATSKIH KANILA FAHL, IMPLANT SISTEMA OTICON MEDICAL I POMOĆNIH SLUŠNIH UREĐAJA PHONICEAR

(015) 346-832
TELEFON


PIB:
100120227
Matični broj:
17250604
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: