AUDIOVOX

AUDIOVOX

 
12000 POŽAREVAC
JOVANA ŠERBANOVIĆA 15

PREDUZEĆE ZA IZRADU I PROMET ORTOPEDSKIH POMAGALA DOO BEOGRAD, PREDSTAVNIŠTVO POŽAREVAC
DISTRIBUCIJA SLUŠNIH APARATA OTICON, AUDIOLOŠKE OPREME INTERACOUSTIC, TRAHEOSTOMATSKIH KANILA FAHL, IMPLANT SISTEMA OTICON MEDICAL I POMOĆNIH SLUŠNIH UREĐAJA PHONICEAR

(012) 222-904
TELEFON


PIB:
100120227
Matični broj:
17250604
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: