AUDIOVOX

AUDIOVOX

 
36300 NOVI PAZAR
KOMPLEKS JEZERO I SPRAT

PREDUZEĆE ZA IZRADU I PROMET ORTOPEDSKIH POMAGALA DOO BEOGRAD, PREDSTAVNIŠTVO NOVI PAZAR
DISTRIBUCIJA SLUŠNIH APARATA OTICON, AUDIOLOŠKE OPREME INTERACOUSTIC, TRAHEOSTOMATSKIH KANILA FAHL, IMPLANT SISTEMA OTICON MEDICAL I POMOĆNIH SLUŠNIH UREĐAJA PHONICEAR

(020) 323-877
TELEFON/TELEFAKS


PIB:
100120227
Matični broj:
17250604
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: