AUDIOVOX

AUDIOVOX

 
19000 ZAJEČAR
KURSULINA BB

PREDUZEĆE ZA IZRADU I PROMET ORTOPEDSKIH POMAGALA DOO BEOGRAD, PREDSTAVNIŠTVO ZAJEČAR
DISTRIBUCIJA SLUŠNIH APARATA OTICON, AUDIOLOŠKE OPREME INTERACOUSTIC, TRAHEOSTOMATSKIH KANILA FAHL, IMPLANT SISTEMA OTICON MEDICAL I POMOĆNIH SLUŠNIH UREĐAJA PHONICEAR

(019) 423-470
TELEFON/TELEFAKS


PIB:
100120227
Matični broj:
17250604
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: