BAČKA TRADE

 
21000 NOVI SAD
BAJČI ŽILINSKOG 3

DOO ZA EXPORT-IMPORT I MEĐUNARODNU ŠPEDICIJU

(021) 6552-754
TELEFON/TELEFAKS
(021) 527-183
TELEFON/TELEFAKS


PIB:
101649458
Matični broj:
08645523
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: