BE-BE

 
31250 BAJINA BAŠTA
12. SEPTEMBRA 30

AD FABRIKA METALNIH PROIZVODA

(031) 862-868
TELEFON/TELEFAKS
(031) 865-549
TELEFON

E-mail:

PIB:
101001289
Matični broj:
07254261
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: