BSTS

BSTS

 
24000 SUBOTICA
BOŠKA VUJIĆA 4

DOO ZA MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNJU ŠPEDICIJU

(024) 555-667
TELEFON
(024) 554-034
TELEFON
(024) 555-667
TELEFAKS

E-mail:

PIB:
100844165
Matični broj:
08311170
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: