BUĐANOVCI

 
22421 BUĐANOVCI
MARŠALA TITA 34

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

(022) 447-466
TELEFON
(022) 447-223
TELEFON
(022) 447-466
TELEFAKS


PIB:
100781146
Matični broj:
08224609
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: