CENTAR ZA RECIKLAŽU

 
34000 KRAGUJEVAC
PIROTEHNIČKOG BATALJONA 2

DOO ZA RECIKLAŽU METALA BEOGRAD, OTKUPNI CENTAR KRAGUJEVAC
DEO GRUPE SCHOLZ AG NEMAČKA

(034) 501-475
TELEFON/TELEFAKS

Sajt:

PIB:
101014679
Matični broj:
17194798
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: