CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

 
23300 KIKINDA
SEMLAČKA 10

MATERIJALNA DAVANJA SOCIJALNO UGROŽENIM LICIMA, STARATELJSTVO, POREMEĆENI BRAČNI ODNOSI, SMEŠTAJ DECE U USTANOVE, SMEŠTAJ STARIH LICA U DOMOVE

(0230) 421-169
TELEFON
(0230) 427-374
TELEFON/TELEFAKS


PIB:
100579730
Matični broj:
08021040
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: