ČIKOŠ GROUP

 
24000 SUBOTICA
ĐEVĐELIJSKA 16/B

IZDAVAČKO, ŠTAMPARSKO I TRGOVAČKO PREDUZEĆE EXPORT-IMPORT DOO

(024) 546-883
TELEFON/TELEFAKS
(024) 547-150
TELEFON/TELEFAKS

Sajt:

PIB:
100960788
Matični broj:
08193266
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: