ČIKOŠ ŠTAMPA

 
24000 SUBOTICA
ĐEVĐELIJSKA 16-B

ČIKOŠ GROUP IZDAVAČKO, ŠTAMPARSKO I TRGOVINSKO PREDUZEĆE EXPORT IMPORT DOO PREDUZEĆE ZA OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA

(024) 547-150
TELEFON/TELEFAKS
(024) 546-883
TELEFON/TELEFAKS

Sajt:

PIB:
100960796
Matični broj:
08543321
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: