COLIŠPED GROUP

 
11271 SURČIN
AERODROM NIKOLA TESLA, ZGRADA RCM-KANCELARIJA 408

PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DOO
MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA I LOGISTIKA

(011) 2286-294
TELEFON
(011) 2097-570
TELEFAKS


PIB:
102444758
Matični broj:
17166522
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: