DARE ŠPED

DARE ŠPED

 
21000 NOVI SAD
BAJČI ŽILINSKOG BB

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE DOO BEOGRAD, POSLOVNICA NOVI SAD
CARINSKO POSREDOVANJE I ORGANIZACIJA TRANSPORTA

(021) 4725-104
TELEFON
(021) 521-147
TELEFAKS
063 370-730
MOBILNI TELEFON


PIB:
103441956
Matični broj:
17565931
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: