DDOR NOVI SAD

DDOR NOVI SAD

 
21000 NOVI SAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 8

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE ČLANICA GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOL

(021) 4886-000
TELEFON
0800 303-301
KORISNIČKI CENTAR
(021) 4802-222
TELEFON
(021) 4871-000
OGRANAK GLAVNA FILIJALA NOVI SAD 1, ŽELEZNIČKA 5
(021) 525-647
TELEFON

E-mail:
Sajt:

PIB:
101633677
Matični broj:
08194815
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: