DIJAMANT

 
11070 BEOGRAD
AUTO-PUT BEOGRAD – NOVI SAD BB

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN, DC BEOGRAD

(011) 3773-241
TELEFON
(011) 3773-235
TELEFON
(011) 3773-240
TELEFAKS


PIB:
100655247
Matični broj:
08000344
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: