ĐUNIS

 
14210 UB
7. JULA 11

KOMUNALNO JAVNO PREDUZEĆE

(014) 411-107
CENTRALA
(014) 411-787
TEHNIČKA SLUŽBA
(014) 411-810
RAČUNOVODSTVENI SEKTOR
(014) 411-143
POSTROJENJE ZA PRERADU VODE
(014) 412-349
PARKING SERVIS
(014) 412-358
ZOOHIGIJENA

E-mail:

PIB:
101347777
Matični broj:
07098499
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: