ELEKTROISTOK-IZGRADNJA

 
11060 BEOGRAD
HUSINSKIH RUDARA 19

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA DOO

(011) 2775-199
TELEFON
(011) 2758-127
TELEFAKS

Sajt:

PIB:
103939006
Matični broj:
20055847
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: