FASIL

 
31230 ARILJE
SVETOLIKA LAZAREVIĆA 18

FABRIKA SITA I LEŽAJA AD
PROIZVODNJA SITA, FILTERA I KLIZNIH LEŽAJA

(031) 891-131
TELEFON
(031) 891-245
TELEFON
(031) 891-448
TELEFAKS

E-mail:

PIB:
100785196
Matični broj:
07413483
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: