GLOBAL PREVENT

GLOBAL PREVENT

 
21000 NOVI SAD
LAZE NANČIĆA 30

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA
SLUŽBA MEDECINE RADA ORGANIZUJE PRETHODNE, PERIODIČNE I VANREDNE (CILJANE) PREGLEDE ZAPOSLENIH I PREDLAŽE PREVENTIVNO-PROFILAKTIČKE MERE ZAŠTITE RADNIKA NA RADNIM MESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM I PREDLAŽE MERE ZA UNAPREĐENJE ZDRAVLJA, ŽIVOTNE I RADNE SREDINE ZAPOSLENIH
IZDAJE LEKARSKA UVERENJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA, KAKO U ZEMLJI TAKO I U INOSTRANSTVU, LEKARSKA UVERENJA ZA PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE I STUDIRANJE, KAO I LEKARSKA UVERENJA DRUGE VRSTE PO ZAHTEVU DRŽAVNIH ORGANA

(021) 3829-346
TELEFON
069 5052-153
MOBILNI TELEFON
(021) 6339-914
TELEFON


PIB:
110309760
Matični broj:
08968926
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: