GRAD UŽICE

GRAD UŽICE

 
31000 UŽICE
DIMITRIJA TUCOVIĆA 52


(031) 590-190
CENTRALA
(031) 590-142
GRADONAČELNIK
(031) 513-959
TELEFON
(031) 590-146
GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI
(031) 513-469
TELEFAKS
(031) 590-141
GRADSKA UPRAVA ZAPOSLOVE FINANSIJA, RAČUNOVODSTVA I PRIVREDE
(031) 590-110
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
(031) 590-102
GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I KOMUNALNU POLICIJU
(031) 590-137
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ

E-mail:
Sajt:

PIB:
101503047
Matični broj:
07157878
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: