GRAFEX-TRADE

 
11080 BEOGRAD
DR NEDELJKA ERCEGOVCA 29

PREDUZEĆE ZA GRAFIČKE USLUGE, MARKETING I TRGOVINU EXPORT-IMPORT DOO

(011) 3731-559
TELEFON/TELEFAKS


PIB:
100038228
Matični broj:
07566301
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: