HIDROGRADNJA

 
26300 VRŠAC
DVORSKA 2/II

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA HIDROGRADNJU
HIDROGRAĐEVINSKI RADOVI, ZEMLJANI RADOVI, VODOVOD I KANALIZAIJA I NISKOGRADNJA

(013) 839-688
TELEFON
(013) 839-687
TELEFON


PIB:
100595810
Matični broj:
08123837
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: