HRVATSKA RIJEČ

 
24000 SUBOTICA
TRG CARA JOVANA NENADA 15/II

NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA

(024) 553-355
TELEFON/TELEFAKS
(024) 551-578
TELEFON


PIB:
102212973
Matični broj:
08770883
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: