IBAR

 
36350 RAŠKA
IBARSKA 4

TRGOVINSKO PREDUZEĆE AD

(036) 736-153
TELEFON
(036) 736-053
TELEFON
(036) 736-865
TELEFAKS


PIB:
101274744
Matični broj:
07144938
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: