INOS-METALOPROMET SUBOTICA

 
24000 SUBOTICA
BORE STANKOVIĆA 37

DOO PRERADA I PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA I REPRO MATERIJALA, PROIZVODNJA KARTONSKE AMBALAŽE, TRGOVINA, EXPORT-IMPORT

(024) 571-551
TELEFON
(024) 571-550
TELEFON


PIB:
101752464
Matični broj:
08232067
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: