INSTITUT MIHAJLO PUPIN-PIEZOTEHNOLOGIJA

 
11050 BEOGRAD
VOLGINA 15

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PIEZOELEKTRIČNIH I MAGNETNIH KOMPONENTI DOO

(011) 6771-373
TELEFON
(011) 6774-720
TELEFAKS

E-mail:
Sajt:

PIB:
100008385
Matični broj:
17178377
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: