JASA

 
11000 BEOGRAD
SAVSKA 9/3

AGENCIJA ZA POMOĆ STARIM I IZNEMOGLIM LICIMA

(011) 3621-337
TELEFON
064 3457-916
MOBILNI TELEFON
063 7523-466
MOBILNI TELEFON


PIB:
Matični broj:
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: