JUGOSLAVIJA FILM

 
11000 BEOGRAD
MAKEDONSKA 22

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA FILMSKU I IZDAVAČKU DELATNOST

(011) 3225-935
TELEFON
(011) 3248-282
TELEFON
(011) 3248-554
TELEFON


PIB:
100121424
Matični broj:
07465157
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: