JUPLAS

 
11000 BEOGRAD
SVETOG SAVE 1 HOTEL SLAVIJA

POSLOVNO UDRUŽENJE INDUSTRIJE PLASTIČNIH MASA

(011) 2446-144
TELEFON/TELEFAKS

E-mail:

PIB:
100293060
Matični broj:
07006268
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: