KIM-TEC

 
11000 BEOGRAD
VILINE VODE BB SLOBODNA ZONA BEOGRAD L 12/4

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU RAČUNARSKE OPREME DOO PROIZVODNJA I PRODAJA RAČUNARA, DISTRIBUCIJA IT OPREME

(011) 2070-600
PRODAJA
(011) 3313-596
TELEFON
(011) 2070-854
TELEFAKS
(011) 2070-602
RA»UNOVODSTVO
(011) 2070-697
TELEFON
(011) 3313-568
SERVIS
(011) 2070-689
TELEFAKS
(011) 2070-673
SKLADIäTE I LOGISTIKA
(011) 3313-597
TELEFAKS


PIB:
103574264
Matični broj:
17586491
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: