KOLUBARA

 
14000 VALJEVO
POP LUKINA 6-A

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE REGIONALNOG VIŠENAMENSKOG HIDROSISTEMA STUBO-ROVNI

(014) 226-567
TELEFON
(014) 221-584
TELEFAKS

E-mail:

PIB:
101900365
Matični broj:
07367384
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: