KOMUNALIJE

 
22000 SREMSKA MITROVICA
STARI ŠOR 114

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

(022) 624-500
TELEFON
(022) 623-892
TELEFAKS
(022) 625-983
TELEFAKS
(022) 624-521
TELEFAKS


PIB:
100792579
Matični broj:
08234752
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: