KOSMAJ-KOMERC

 
11000 BEOGRAD
BALKANSKA 27

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBE I DRUGE POSLOVNE USLUGE DOO MLADENOVAC, DIREKCIJA BEOGRAD

(011) 3614-678
TELEFON
(011) 3614-727
TELEFON
(011) 3617-774
TELEFON
(011) 2684-081
TELEFON/TELEFAKS


PIB:
101480644
Matični broj:
07499507
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: