LIVADE

 
21424 TOVARIŠEVO
KARDELJEVA 61

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

(021) 758-743
TELEFON
(021) 758-747
TELEFON
(021) 758-034
TELEFON


PIB:
100496532
Matični broj:
08171211
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: