MASMI

 
11000 BEOGRAD
BALKANSKA 29-A

DOO PREDUZEĆE ZA ISTRAŽIVANJE MARKETINGA
AGENCIJA SPECIJALIZOVANA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNENJA U SRBIJI, CRNOJ GORI, BOSNI I HERCEGOVINI I MAKEDONIJI

(011) 3390-846
TELEFON
(011) 2681-963
TELEFAKS

Sajt:

PIB:
100207036
Matični broj:
17349678
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: