MAZGOŠ

 
18320 DIMITROVGRAD
DESANKE MAKSIMOVIĆ 23

DOO RUDARSKO PREDUZEĆE

(010) 361-119
TELEFON
(010) 362-083
TELEFON


PIB:
Matični broj:
06988938
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: