MEDIANA

 
18000 NIŠ
MRAMORSKA 10

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

(018) 4255-185
CENTRALA I
(018) 4255-181
CENTRALA II
(018) 4253-664
CENTRALA III
(018) 4253-990
DIREKTOR
(018) 4252-989
TELEFON/TELEFAKS
0800 018-002
KONTAKT CENTAR
(018) 250-125
KONTAKT CENTAR


PIB:
100334296
Matični broj:
07319649
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: