METALIK-CO

 
15000 ŠABAC
VOJVODE MIŠIĆA 1/5

DOO ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I PROMET METALNIH OTPADAKA

(015) 7786-617
TELEFON
(015) 893-353
TELEFON
(015) 353-633
TELEFAKS

E-mail:

PIB:
101896972
Matični broj:
17343882
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: