MINISTARSTVO ZDRAVLJA VLADE REPUBLIKE SRBIJE

 
11000 BEOGRAD
NEMANJINA 22-26


(011) 3616-251
KABINET MINISTRA
(011) 3616-596
TELEFON
(011) 3616-264
SEKRETARIJAT
(011) 3614-890
SEKTOR ZA ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE
(011) 3621-780
SEKTOR ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
(011) 3117-071
SEKTOR ZA JAVNO ZDRAVLJE I PROGRAMSKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, OMLADINSKIH BRIGADA 1
(011) 3616-630
SEKTOR ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNU SARADNJU
(011) 3616-256
SEKTOR ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA, PSIHOAKTIVNE KONTROLISANE SUPSTANCE I PREKURSORE
(011) 3117-614
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE, OMLADINSKIH BRIGADA 1


PIB:
102199551
Matični broj:
07000723
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: