MUNJA

MUNJA

 
26300 VRŠAC
DVORSKA 29

TRGOVINA NA VELIKO I MALO
PRODAJA ELEKTRO-MATERIJALA: KABLOVI, PREKIDAČI, OSIGURAČI, RASVETA I BATERIJE

(013) 838-263
TELEFON/TELEFAKS


PIB:
100597219
Matični broj:
52097568
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: